Priser

Restid tillkommer. Rutavdrag utgår inte för restid.

Jag kan transportera bort ditt trädgårdsavfall och debiterar i så fall beroende på mängd och vikt.

Rutavdrag

Du kan få skatteavdrag på upp till 50% av arbetskostnaden direkt på fakturan när arbetet är utfört. Gäller endast skötselarbeten i trädgården. Utgår inte för anläggnings- eller planteringsarbete. Läs mer >>


Brearöds Trädgårdsservice på Facebook Missing People Sweden